nacházíte se na webu irokezove.unas.cz > v sekci kultura

 

Ráda bych vás seznámila s pojetím "dobré mysli", která je jedním ze základních hodnot tradičních Irokézů. Mohli bychom si z toho vzít ponaučení i my.

 

Freida Jacques, autorka této úvahy, je matka klanu želv. Její jméno je Watwaynineh. V roce 2000 se účastnila celosvětového setkání všech duchovních vůdců nejen většiny indiánských kmenů a komunit, ale a prezentovala tam názory tradičních Irokézů.

Tato dobrosrdečná žena sama následuje cestu dobré mysli a chce se o učení Irokézů podělit i s námi.

 

Cesta dobré mysli

Freida Jacques

 

            Před tisíci lety, v čase, kdy naši lidé mezi sebou válčili a násilí bylo všude, přišel Mírotvůrce a přinesl nám poselství lásky a míru. Jedním z jeho darů byla idea dobré mysli. Jak naše děti vyrůstají, naslouchají mnohokrát slovům starších - používej dobrou mysl. Myslím si, že je potřebné tuto myšlenku hlouběji vysvětlit.

            Když poprvé Evropané přišli na tento kontinent, byli překvapeni, že Haudenosaunee, Lidé dlouhého domu, nemají žádné pořádkové síly ani zákony, které by udržovaly a nařizovaly, jak se lidé mají chovat. Cítím, že používání dobré mysli bylo tak silné, že jsme nepotřebovali mít tyto donucovací síly.

            Dobrou mysl vnímám jako disciplínu více než jen jako popis duševního stavu mysli jedince. Mít dobrou mysl znamená, že jsme spojeni s dobrotou, že máme přístup k milujícímu zdroji dobrých myšlenek. Každému  z nás se denně honí v hlavě mnoho myšlenek. S určitou disciplínou si můžeme být vědomi každé myšlenky, můžeme vidět její podstatu, realizovat její záměr a potom správně rozhodnout, zda je vhodné ji následovat a stavět na ní. Tato realizace ochoty zabývat se našimi myšlenkami do hloubky, je klíčem. Máme možnost sledovat své myšlenky založené na dobrosrdečném základu či zahnat ty, které stojí na hněvu a posuzování druhých. Ve většině případů je potřeba tisíců drobných myšlenek, abychom se dostali do stadia, kdy mysl poskytne útulek nenávisti k někomu a možnosti násilí. Cvičení dobré mysli nám pomáhá přesměrovat naše myšlení ke konstruktivnějším, přátelským a milujícím myšlenkám. A protože naše jednání jsou výsledkem našeho myšlení, to, co děláme s našimi životy, bude lepší. Protože slova, která používáme, následují naše myšlení, formuje to cestu, jak ovlivnit svět okolo nás slovy, která budou odrážet právě dobrou mysl. Rozebíráním našich myšlenek tak můžeme začít objevovat zážitky a události v našich životech, které nebyly příjemné….. Ale také neprožíváme či podceňujeme. Může nám to napomoci podívat se do nás samých a vyhledat lidi, kteří pomáhají ostatním, a dostat se tak přes stará zranění a zlobu. Skrytý vztek nikdy nezmizí, setrvává v pozadí připraven připojit se k dalšímu rozčilení. To pak může způsobit něco, co sami ani nechceme. Proto je dobré projít si v myšlenkách starou zlobou a život bude méně bolestivý.

            Až si budeme vědomi našich myšlenek, hlavně těch založených na dobru, přirozeně sebe přivedeme… s přáními Stvořitele. To přivede naše dovednosti k tomu, abychom naplnili naše poslání na Zemi. To je pro mě motivace, proč následovat "dobrou mysl". Až bude čas, abych opustila tuto zemi, ráda bych cítila, že jsem naplnila smysl toho, proč mě Stvořitel poslal sem.

            My, Haudenosaunee děkujeme všem částem stvoření, že nám umožňuje žít na Zemi. To nás udržuje spojené s živým obsahem všech žijících bytostí a věcí. Proto naše úcta a dík zahrnuje všechny části stvoření. Toto porozumění nám také pomáhá používání dobré mysli ve vztahu s přírodním světem.

            Už bylo řečeno tolikrát, že změna začíná jedincem. Pokud chceme něco změnit, začněme u sebe. Cesta dobré mysli je proces, kterým lze sám sebe změnit k lepšímu. Mnoho může být dosaženo modlitbou, láskou a trpělivostí.

 

Přeložila Lívia Šavelková