vytvořil a spravuje
Awe
©2008

Velké mezinárodní setkání lesních indiánů je výsledkem aktivit, do nichž u nás pár nadšenců vkládá své úsilí již 15 let. Zhruba před tou dobou se začala pořádat pravidelná setkání zájemců o kulturu indiánů severovýchodních lesů a Velkých jezer. Zpočátku jich bylo opravdu jen pár, ale s postupem času to dospělo do dnešního stadia, kdy se na dvou každoročních setkáních sejde kolem padesáti jedinců...

Myšlenka mezinárodního setkání se urodila na podzimním setkání léta páně 2006, kam dorazilo opravdu hodně lidí a již tehdy bylo vlastně takovým malým mezinárodním setkáním, neboť dorazila tříčlenná výprava slovenských bratří a nakonec i stejně početná výprava z Německa. Příjemná nálada a dlouhé večerní rozhovory u praskajícího ohně v dlouhém domu nakonec vyústili v rozhodnutí uspořádat mezinárodní setkání ve větším měřítku...

Po několika informačních schůzích jsme se dohodli, že táboření se uskuteční poslední srpnový týden roku 2008... během poslední noci tohoto táboření jsme si řekli, že by nebylo od věci si vše zopakovat v srpnu 2009 a tak se z něj již stalo setkání tradiční...

!!!Svou účast prosím nahlaste organizátorům!!!

Setkání bude probíhat ve stylu indiánských kultur východně od Mississippi, což na účastníky klade jisté nároky - více informací bude v sekci "Praktické"