nacházíte se na webu irokezove.unas.cz > v sekci zdroje informací

 

Seznam dostupných materiálů o lesních indiánech

tento seznam je reakcí na dohodu uskutečněnou na jarním lesáckém táboření 2004 a má za účel zpřehlednit kdo má jaké knihy a materiály, jelikož ne každý má možnosti, schopnosti, či peníze na to, aby tyto mnohdy již dávno vydané, či drahé tituly získal.

účel a pravidla seznamu

U každého titulu je kolonka pro jméno majitele. Seznam těchto osob je uveden dole na konci stránky. Zde jsou uvedeny i kontakty, které poskytli ke zveřejnění.

Sponzorem této stránky je

kde najdete velký výběr knih o indiánech

 

Knihy v češtině a slovenštině

Název Autor Popis Majitelé
Modrý pták Anna Jürgenová Jde o dobrodružnou knihu popisující příběh anglického chlapce adoptovaného Irokézy za anglo-francouzské války Nibowaka; Awe;
Posel z divočiny- Příběh Irokézů a Hiawathy* Henry Thomas Překlad publikace Wilderness Messiah, the Story of  the Hiawatha and the Iroquois. Kniha detailně rozebírá založení Irokézské konfederace, náboženství, každodenní život, kulturu, zvyky...  Jako příloha je v knize překlad kompletní irokézské ústavy. Awe
Posel z divočiny- Druhá část: Irokézové a běloši* Henry Thomas Překlad druhé poloviny knihy věnující se vztahům Irokézů s bělochy od dob prvních kolonizátorů po současnost. Awe
Tekumseh Fritz Steuben Dobrodružný román sepsaný na základě pečlivého studia historických pramenů. Nibowaka; Awe
Otstungo* Ivan Makásek - Hiawatha Souborné vydání textů vycházejících v časopise Wampum Neskenonu v letech 1992-97. V podstatě jde o dějiny Irokézů podané formou vyprávění starce. Čtenáře seznámí nejen s historií, ale i s běžným životem v irok. vesnicích. Unikátní je, že nemapuje pouze historii, ale pokračuje až do dnešní doby (do roku 1973). Awe
Irokézské báje* Brožurka z edice Wampum. Souhrné vydání 15 bájí a příběhů Irokézů vycházejících v letech 1992-97 v časopise Wampum Neskenonu Awe
V indiánském zajetí John Tanner Vyprávění člověka, kterého jako chlapce zajali Otawové, později se dostal k Ojibwejům. žil mezi Indiány 30 let (1795-1825). Nibowaka; Awe
Američtí lesní indiáni* Johnson M.G., Hook R. Překlad níže zmíněné knihy American Woodland Indians, 39stran o jednotlivých lesních kmenech a jejich historii, obsahuje mnoho obrázků včetně osmi barevných ve velmi vysoké kvalitě. Překlad: Olowan Wanži. Koupit je možno od Akíčity (akicita.sapa@post.cz). Nibowaka
Kmeny Irokézské konfederace* Michael Johnson Překlad knihy Tribes of the Iroquois Confederacy, 42 stran A4 o irokézské kultuře a historii. Obsahuje 48 čb. obrázků v nízké kvalitě a 4 strany s osmi barevnými obrazy formátu A5 s jejich popisy. Nibowaka; Awe
Indian Tribes of the New England Frontier* Michael Johnson Další překlad publikace od Ospreye, 64 stran A4 plných textu o historii a materiální i duchovní kultuře novoanglických kmenů. Awe
Současní Irokézové a jejich identita* Lívia Šavelková Diplomová práce naší přední odbornice na Irokéze. Dílo se zaměřuje na Irokéze a princip jejich kolektivní identity v závislosti na sociokulturních podmínkách. Dokazuje, že alespoň některé prvky kolektivní identity dnešních Irokézů by mohly odpovídat některým prvkům původním, které jsou známy ze zápisků přistěhovalců a později z prací antropologů. V díle se seznámíte jak s historií, tak se současným irokézským životem. Fakta jsou čerpána jak z prostudované literatury, tak i z terénního výzkumu mezi Irokézy. Koupit je možno od Akíčity (akicita.sapa@post.cz). Nibowaka
Nový svět Hordern, Dresner, Hillman Tato kniha ve mě na první pohled nevzbuzovala příliš důvěry díky svému zaměření na širokou veřejnost a zahrnutím celého kontinentu od Jižní Ameriky po Kanadu, avšak uvnitř popisuje podrobně první styky s Evropany, osídlování a historii amerického kontinentu. Velké části se dostalo i na severovýchodní lesy. Awe

Dobrodruzi, puritáni a indiáni Angličané v Novém světě

Svatava Raková Dokument -spousta letopočtů, jmen a údajů o kolonizaci severní Ameriky. Nibowaka
Mýty a legendy indiánů severní Ameriky Colin F. Taylor a kolektiv

Překlad encyklopedie-obsahuje také informace o lesních indiánech

Nibowaka

 

Život indiánů severní Ameriky Colin F. Taylor

Překlad encyklopedie-obsahuje také informace o lesních indiánech

Nibowaka
Irokézske umenia* C.L.Lyford překlad Iroquois Crafts Nibowaka
Lovec jelenů, Poslední Mohykán, Stopař, Průkopníci, Prérie James Fenimore Cooper V pětici románů z amerického pohraničí smísil autor osobní zážitky, vyprávění pamětníků i skutečná historická fakta s vlastní fantazií. Děj se odehrává po roce 1740 za války Anglie X Francie. angl. verze Posledního Mohykána ve formátu *.txt ZDE (861KB)
Válka Mohykánů Josef Opatrný

Vyprávění o událostech na Americkém kontinentě během tzv.Sedmileté války. Autor nechává promlouvat prostřednictvím deníků účastníky událostí.

Awe
Amerika seržanta Lamba R. Graves Obléhání Ticonderogy a postup anglických sil po Champlainově jezeře a ústup amerických sborů tamtéž. Vystupuje tu i Joseph Brant. Awe
Koloniální expanze a obchod v 16.-18.století* soubor článků Podtitul zní "Obchod s kožešinami v Novém světě." Nosnými články brožury jsou články z Muzzleloaderu "Význam obchodu" a "Irokézové a Holanďané" od Tonyho Huntera. Doplněny jsou úvodem ke kožešinovému obchodu a článkem o uvedení vlněných pokrývek do obchodu s indiány. Na závěr jsou příklady cen zboží z let 1689, 1703 a 1790. Awe
Cesta na severozápad Kenneth Roberts Nejde o knihu o Indiánech jako takovou, popisuje totiž cesty rogersových harcovníků (rangerů) za anglo-francouzské války, ale je výborná na vykreslení obrázku o tehdejším pohraničí. Awe
Wampum Neskenonu Časopis pro skauty a woodcraftery. Vychází 3-4x ročně. Bývají zde zajímavé články o Irokézích. http://www.borovice.cz/wn
American Colonial Ranger* Gary Zaboly Český překlad níže uvedené publikace. Awe; Nibowaka
Letící hvězda F.Schäuwecker Tekumsehův životopis
Vztahy Angličanů a Indiánů v Nové Anglii do roku 1676* Miroslav Starý Diplomová práce, k prodeji. Popisuje vztahy mezi Indiány a Angličany v koloniích Massachusetts, Connecticut, Plymouth, Rhode Island atd. Jsou zde zmíněna jednání, války, misie v menší míře i obchod, každodenní problémy atd. Práce končí v roce 1676, kdy skončila krvavá válka krále Filipa. Obsahuje poznámky (možná až moc), bibliografii, mapy, obrázky... M.S
SketchBook56; sv.VI. "Indiánští spojenci"* Ted Spring Slovo "sketch" znamená, náčrtek, nákres, takže kniha je plná nákresů lesních indiánů z období francouzsko-indiánské války, doplněných stručnými popisy a informačními texty Awe
Vlci lesů* překlad článku o Stockbridgeských Mahikanech během Francouzsko-indiánské války z Batallion Journalu Awe
Svätí Severoamerický Mučeníci Rev. Štefan Senčík vydali Slovenský Jezuiti, Galt, Ontario, Kanada 1965, približuje dobu (začiatok 17. st.) z pohľadu jezuitov Dano; Awe
Zánik rudého plemene Wolfgang Hoffmann-Harnisch román Awe

 * takto označené tituly jsou vydány samizdatem

v cizích jazycích

Tribes of the Iroquois Confederacy* Michael Johnson Publikace od Ospreye, ve které najdete 48 stran o irokézské historii, kultuře,... Spousta fotek a obrázků, 8 barevných celostránkových ilustrací.  více o knize >zde< Awe; Nibowaka
American Woodland Indians* Michael Johnson překlad této knihy od Ospreye do češtiny je taktéž k dispozici. více o této knize >zde< Awe
Indian Tribes of the New England Frontier* Michael Johnson Publikace jež nabízí komplexní pohled na novoanglické kmeny - historie, náboženství, materiální kultura, významní náčelníci,... mnoho obrázků, 8 barevných celostránkových ilustrací.  více o knize >zde< Awe
American Colonial* Ranger Gary Zaboly Další z publikací od Ospreye; Rogersovým rangerům za francouzsko-indiánské války asistovala kompanie Stockbridgeů, ale i Mohykáni a Mohawkové. Nějaké informace o těchto indiánských spojencích zde samozřejmě najdeme také. Awe; Nibowaka
Wolfe's Army Robin May Wolfeova armáda za francouzsko-indiánské války od Ospreye Awe
The French-Indian War 1754-1760 od Ospreye Nibowaka
Monongahela 1754-55; Washington's Defeat, Braddock's Disaster od Ospreye Nibowaka
The Art of Robert Griffing Soubor obrazů Roberta Griffinga, malíře zaměřeného na východní lesy 18.století. Často maluje na základě inspirace skutečnými historickými událostmi. Kromě obrazů obsahuje i množství doprovodných textů. Nibowaka; Awe
Iroquois Crafts* C.L.Lyford vydal: Iroqrafts Nibowaka
Ojibwa Crafts C.L.Lyford vydal: Iroqrafts Nibowaka
Indian Clothing Of The Great Lakes 1740-1840 S. Hartmann

Kniha se zabývá odíváním indiánů v oblasti lesů okolo Velkých jezer , vychází z různých odborných zdrojů. Obsahuje kresby oblečení s popisky i návody na jeho ušití. Najdete zde i slovníček pojmů a rozsáhlou bibliografii.

Nibowaka; Awe
Aunishnawbe Sketchbook S. Hartmann samizdatově vydaný předobraz knihy Indian Clothing of the Great Lakes. 90% materiálů je stejných Awe
Where two worlds meet Kolektiv Mnoho černobílých fotek, rytin a několik barevných fotek z oblasti velkých jezer. Nibowaka; Awe
The False Faces of the Iroquois William n. Fenton Kniha o falešných tvářích s černobílými  fotografiemi. Nibowaka
Falce Face Society of the Iroquois E.S.Rogers patnáctistránková brožurka královského ontarijského muzea o falešných tvářích Awe
Middle Ground Richard White Indians, Empires, and Republics in the Great Lakes Region, 1650-1815 Awe
Southeastern Indians Life Portraits Emma Lila Fundaburk A Catalogue of Pictures 1564-1935; katalog přibližně 350 obrazů a rytin z jihovýchodu (White, Smith, De Bry, McKenney a Hall, Catlin,...) Awe
The Canadian Iroquois and the Seven Yars war D. Peter Mac Leod

Dokument s několika dobovými rytinami a mapami.

Nibowaka
The book of Buckskinning    I -VIII.

Jednotlivé kapitoly se zabývají návody na výrobu různých indiánských a bělošských předmětů.

Nibowaka; Awe (I-IV)

Realm of the Iroquois

editoři Time-Life Kniha o Irokézích od historie až po současnost; barevné foto. Nibowaka; Awe
People of the Lakes editoři Time-Life spousta barevných obrázků a fotek Nibowaka; Awe
Algonquians of the East Coast editoři Time-Life spousta barevných obrázků a fotek Nibowaka
Tribes of the Southern Woodlands editoři Time-Life 170 stran plných spousty obrázků a barevných fotek. Věnuje se kmenům jižních lesů jako jsou Čerokíjové, Seminolové, Kríkové, Čoktavové,.... Awe
Hunters of the Northern Forest editoři Time-Life kniha o lovcích severních lesů - Naskapiích, Kríjích, Severních Odžibvech,... Awe
Pride of the indian Wardrobe Judy Thompson Fotografie a nákresy mokasínů severské části Ameriky. Nibowaka; Awe
North American indian arts A H Whiteford Malá knížečka s malovanými obrázky indiánských výrobků. Nibowaka; Awe

Native American Bows, Arrows & Quivers

Steve Allely a Jim Hamm První díl knihy o lucích, šípech a toulcích se zabývá oblastí kolem Velkých jezer. Nibowaka; Awe
In the Land of the Reindeer Kniha s fotografiemi užitého umění sibiřských národů (Evenkové, Čukčové,...). Je zde až překvapivá podoba s artefakty ze severních lesů v Americe (Naskapi, Cree, Ojibwa, ...) Awe
In the spirit of Mother earth Debra Mc Quiston Kniha obsahuje i informace a obrázky o lesních indiánech Nibowaka

Indian trade relics

Lar Hothem Mnoho fotografií zbraní, pastí, ozdob, nářadí, nádobí,výšivek a jiných věcí 1600-1850. Nibowaka
Indian pipes Lar Hothem Kniha o dýmkách ,obsahuje také lesácké hliněné dýmky a bělošské gypsovky. Nibowaka
Dolls & Toys of Native America Debra Mc Quiston Kniha o panenkách a hračkách, obsahuje i výrobky lesních kmenů. Nibowaka

Art of the great lakes indians

Mnoho fotografií indiánských výrobků z devatenáctého století. Nibowaka
Indian Trade Goods Sešit se základním rozdělením některých položek obchodu s indiány (korálky, knoflíky, ...) Awe
North, South, East, West: American Indian and the Natural World Marsha C. Bol Kniha je rozdělena na čtyři hlavní části: North - Tlingitové; South - Hopiové; East - Irokézové; West - Lakotové; mnoho fotografií Awe
American indian art magazine, Summer 1977. Andrew H. Whiteford Fiber Bags of the Great Lakes Indian; článek o taškách z rostlinných vláken. Awe

American indian art magazine, Autumn 1997.

Christian F. Feest Tab Pouches of Northeastern North America. Třináct stran o quilovaných váčcích  včetně fotografií. Nibowaka; Dano
American indian art magazine, Summer 1997. Sylvia S. Kapricky Quilled Drawstring Pouches of the Northeastern Woodlands - vela obrazkov a pokecu o zatahovacich vreckach Dano
Indianer

Werner Peterman

Encyklopedie-24stran o lesních indiánech včetně fotek a obrázků

Nibowaka

Die welt der indianer

Encyklopedie s obrázky-obsahuje také informace o lesních indiánech

Nibowaka
White Roots of Peace Paul Wallace Kniha o založení Irokézské konfederace a jejím uspořádání ilustrovaná kresbami Johna Kahionhese Faddena. Awe
The Indian Peoples of Eastern America: A Documentary History of the Sexes James Axtell Sborník původních historických textů (zápisky jezuitů, dopisy osadníků apod. 16.-19.stol.) doplněných o komentář editora. Kniha je tematicky rozdělena do sedmi částí: Narození; Dospívání; Láska a manželství; Práce; Mír a válka; Nebe a Země; Smrt Awe
SketchBook56; vol.VI. "Indian Allies"* Ted Spring Slovo "sketch" znamená, náčrtek, nákres, takže kniha je plná nákresů lesních indiánů z období francouzsko-indiánské války, doplněných stručnými popisy a informačními texty Awe
SketchBook56; vol.I. "The Book of Rogers' Rangers"* Ted Spring Sketch Book o rogersových harcovnících Awe
The Iroquois Dean R. Snow Kniha popisuje příběh Irokézů od počátku před mnoha sty lety, přes první kontakty s Evropany, až k jejich dnešním potomkům v USA a Kanadě. Obsahuje mapy, fotografie, kresby a velké množství materiálů poskytnutých samotnými Irokézi.
The Black Robe Wilkie Collins Kniha o putování prvních misionářů do huronských misií. Podle knihy byl natočen stejnojmenný film (viz. níže).Kniha je ve formátu PDF ke stažení >>>zde<<< (904KB)
Algonquins, Hurons and Iroquois
Champlain Explores America  1603-1616
Samuel de Champlain Samuel de Champlain byl prvním cestovatelem, který podrobně prozkoumal pobřeží Nové Anglie a Nového Skotska a podal o svých pozorováních detailní zprávy. Právě jemu vděčíme za první popisy Indiánů z oblastí Nové Anglie, Kanady a New Yorku. Byl zakladatelem Nové Francie a jejím prvním dějepiscem.
 
Silver in the Fur Trade Martha W. Hamilton Kniha dokumentuje přes 250 značek používaných výrobci stříbrných broží a ozdob a shrnuje historické obchodní cesty v Severní Americe.220 ilustrací; 238 stran
Covenant Chain: Indian Ceremonial and Trade Silver N. Jaye Frederickson Katalog výstavy o obchodním stříbře; 160 stran; 220 čb. fotografií Awe
Ecological Indian Shepard Krech Kniha se zabývá otázkou, jací byli Indiáni ve skutečnosti "ekologové". Vyvrací některé mýty, ať už kladné či záporné. Je to hodně také o lesních Indiánech - jedna kapitolka je věnována bobrům a jedna jelenům. M.S.
The Ordeal of the Longhouse Daniel Richter Poměrně detailní práce o historii Irokézů v 17. a na počátku 18. století (cca do 40. let 18. století), především o jejich vztazích s Evropany. Jedná se o velmi kvalitní knihu, jež získala některá prestižní ocenění. M.S.
Deadly Medicine Peter Mancall Práce se zabývá vztahem alkohol-Indiáni (prodej, konzumace, důsledky) v 17. a 18. století a to především v anglických koloniích. Jedna kapitolka je věnována také Nové Francii a Novému Španělsku. M.S.
Exiled in the Land of the Free Oren Lyons, John Mohawk, Vine Deloria Jr., a další Titul a podtitul mluví za vše: "Ve vyhnanství v zemi svobody: Demokracie, indiánské národy a ústava Spojených států" Awe
Iroquoia William Engelbrecht Awe
Debating Democracy Bruce E. Johansen podtitulem knihy je "Odkaz svobody původních Amričanů" Awe
Basic Call to Consiousness Irokézské poselství světu Awe
Parker on the Iroquois Arthur C. Parker Irokézské využití kukuřice a dalších jedlých plodin, kodex Krásného Jezera, konstituce Pěti národů. Uvedeno a upraveno Williamem N. Fentonem. Awe
Woodland Indians C. Keith Wilbur černobílé nákresy, pravěk Nibowaka; Awe
New England Indians Keith C.Wilbur černobílé nákresy, pravěk Awe
Indian Handcrafts Keith C.Wilbur Tucty obrázkových návodů "jak na to" krok za krokem Awe
Early Explorers of North America Keith C. Wilbur Objevitelé Ameriky od Vikingů, přes Španěly a Portugalce až k Angličanům a Francouzům. Awe
Clash of Empires; The British, French & Indian War 1754-1763 R.S. Stephenson obrazy a fotky předmětů této doby; vydáno k příležitosti výstavy na toto téma Nibowaka; Awe
First American Art fotky předmětů z celé S. Ameriky včetně lesů Nibowaka; Awe
American Indian Art Norman Feder 450stránková bichle o umění indiánů celé SA s mnoha černobílými i barevnými fotografiemi. Nechybí samozřejmě ani kapitola o lesích. Awe
Great Lakes Indians; A Pictorial Guide William J. Kubiak v knize je stručný popis 24kmenů působících v oblasti Velkých jezer. U každého je mapka s jeho umístěním. Spousta čb kreseb. Awe
American Indian Colin F.Taylor čtyřsetstránková barevná encyklopedia skládající se ze tří základních částí: 1.American Indian Peoples (rozdělená na 9kulturních oblastí; 2.zbraně (rozdělené podle druhu); 3.umění a řemesla Awe
Aspects of  Change in Seneca Iroquois Ladles A.D.1600-1900 Betty Coit Pritsch Monografie s tématem irokézských (především seneckých) naběraček a lžic. 26 celostránkových ilustrací, detailní rozbory. Vydalo Rochester Museum nad Science Center, 1982. Awe
Flintlocks of the Iroquois 1620-1687 Joseph R. Mayer Publikace z roku 1943 vydaná Rochesterským muzeem v níž  najdeme rozbor irokézských pušek z let 1620-87 Awe
Proceedings of the 1984 Trade Gun Conference Jan Piet Puype, Charles F. Hayes III Publikace vydaná Rochesterským muzeem má dvě části. První "Dutch and other Flintlocks from Seventeenth Century Iroquois Sites"do detailu popisuje nálezy holandských pušek z irokézských nalezišť. Druhá část "Selected Papers" obsahuje např. spisy o  pazourcích, obchodu s holandskými i anglickými puškami, jejich identifikaci... Awe
Proceedings of the 1979 Iroquois Pottery Conference Charles F. Hayes III Publikace sestavená z příspěvků ke konferenci na téma irokézského hrnčířství vydaná Rochester Museum of Arts and Sciences Awe
Iroquois Pottery Types Richard S. MacNeish publikace o (nejen) irokézském hrnčířství s podtitulem A Technique for the Study of Iroquois Prehistory Awe
American Society of Arms Collectors Bulletin No.59 obsahuje pětistránkový článek o palicích s kulovou hlavicí s mnoha obrázky od Jima Dresslara. Awe
The Iroquois Barbara McCall kniha o Irokézích pro děti do 10let Awe
North American Indians Norman Bancroft-Hunt celá Severní Amerika na 100stranách - hodně fotek Awe
Sacred Circles: Two Thousands Years of North American Indian Art Katalog výstavy z roku 1977 s téměř 700předměty z celé Severní Ameriky Awe
To Please The Caribou Dorothy K. Burnham Rozbor šedesáti malovaných kožených kabátů od Naskapiů, Montagnaisů, Creeů a dalších kmenů. U každého kabátu je detailně rozebrán způsob zdobení a nechybí ani střih. Awe
Hyde Manuscript Záznam o Irokézských kmenech, která zapsal britský kapitán William Hyde v New Yorku roku 1698 Awe
The Iroquois Doherty Dětská kniha o Irokézích s pěknými obrázky Awe
The Iroquois Barbara Graymont kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Mohawk Nancy Bonvillain kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Lenapes Robert S. Grumet kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Chipewyan Kim Dramer kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Osage Terry P. Wilson kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Narragansett William S. Simmons kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Cherokee Theda Perdue kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Menominee Patricia K. Ourada kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Shawnee Janet Hubbard-Brown kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Abenaki Colin G. Calloway kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Creeks Michael D. Green kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Wampanoags Laurie Weinstein-Farson kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Ojibwa Helen Hornbeck Tanner kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Huron Nancy Bonvillain kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Chickasaw Duane K.Hale; Arrel M.Gibson kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Sac and Fox Nancy Bonvillain kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Nanticoke Frank W. Porter III. kniha ze série "Indians of North America" Awe
The Innu (Montagnis-Naskapi) Peter Armitage kniha ze série "Indians of North America" Awe
Algonquian and Iroquois Crafts for You To Make Janet a Alex d'Amato dětská knížka s návody pro děti Awe
Archaeology of North America Dean R. Snow kniha ze série "Indians of North America" Awe
Smoking Technology of the Aborigines of the Iroquois Area of New York State Edward S. Rutsch monografie věnovaná dýmkám používaných Irokézy a okolními kmeny Awe
Aboriginal Pipes of Wisconsin Charles E. Brown 170 stran s více než 200 kresbami dýmek mnoha typů z oblasti Wisconsinu od Siouxů, Chippewů, Menomineeů, Pottawatomiů, Winnebagů, Sauků a Foxů a dalších. Awe
Crafts of North American Indians (A Craftman's Manual) Richard C. Schneider ako hovori nazov venuje sa roznym "remeslam". napr. praca s brezovou korou - nadoby, kanoe, dyhove kose, vyroba kozi, atd. Dano
Art of the Woodland Indians Shirley Glubok jednoducha "detská" knizka zaujimava ale tym, ze fotky z nej su perfektne a inde ich tazko najst. Dano; Awe
Art of the Southeastern Indians Shirley Glubok Awe
A Manual of Fingerweaving Robert J. Austin nekupujte, pozrite si radsej Book of the buckskinning VI Dano
Cultures of Native North Americans Christian F. Feest velka vseobecna kniha o vsetkych kulturach sev. am. Dano
Native North American Spirituality of the Eastern Woodlands Elisabeth Tooker Podtitul zní Sacred Myths, Dreams, Visions, Speeches, Healing Formulas, Rituals and Ceremonials. Jak už z názvu vyplývá kniha je o obřadech a celkově "duchovnu" indiánů východních lesů Dano
Handbook of North American Indians : Northeast Vol.15 Bruce G. Trigger; William C. Sturtevant Více než devítisetstránková kniha popisující historii a kulturu obyvatel severovýchodu na níž se podílely největší kapacity v oboru. Awe
Handbook of North American Indians : Arctic Vol.5 David Damas Přes 800 stran o obyvatelích arktických oblastí Awe
Handbook of North American Indians : History of Indian-White Relation Vol.4 Wilcomb E. Washburn Bělošsko - indiánské vztahy Awe
Handbook of North American Indians : Subarctic Vol.6 Helm June Více než osmisetstránková kniha popisující historii a kulturu obyvatel subarktické oblasti, na níž se podílely největší kapacity v oboru. V knize je zahrnuta celá subarktická oblast. Z východu v ní jsou Naskapiové, Montagnaisové, Creeové, Severní Ojibwové. Awe
Archeaology of the Oneida Iroquois Vol.I Peter P. Pratt Třísetstránková publikace věnující se archeologickým nálezům. Několik stran obrazové přílohy a nákresů. Awe
Iroquois Medical Botany James W. Herrick Kniha popisuje využití, zejména léčebné, rostlin u Irokézů. Věnuje se však i kulturní úloze rostlin. Awe
Medicinal and Other Uses of North America Plants Charlotte Erichsen-Brown Kniha o využití rostlin. Podtitul zní "Historický přehled se zvláštním zřetelem na východní indiánské kmeny Awe
Indian Herbalogy of North America Alma R. Hutchens Dnes již klasická kniha na téma léčebného a jiného využití rostlin severoamerickými indiány. Awe
How Indians Use Wild Plants for Food, Medicine & Crafts Frances Densmore Název mluví za vše - "Jak indiáni používali divoké rostliny k jídlu, léčbě a na výrobky. Awe
Cartier's Hochelaga and the Dawson Site James F. Pendergast; Bruce G. Trigger Awe
Prehistoric Exchange Systems in North America Timothy G. Baugh; Jonathon E. Ericson 450 stran na téma mezikmenového obchodu v Severní Americe před příchodem Evropanů. Kniha je rozdělena podle jednotlivých oblastí. Awe
Art of the American Indian Frontier: The Chandler-Pohrt Collection David W. Penney Katalog sbírky Chandlera a Pohrta zobrazující umění z oblasti lesů, Velkých jezer, prérií a plání. 368 stran; 220 barevných a 34 černobílých obrazů. Awe
Art of the North American Indians: The Thaw Collection kolektiv Tisíce čb i barevných fotek na 450stranách. Vše s fundovanými popisy. Kniha je rozdělena podle kulturních oblastí s asi 70 stranami věnovanými východním lesům. Awe
Patterns of Power/ Vers la force spirituelle Dr. Ruth B. Phillips Dvojjazyčný katalog výstavy z roku 1984 na téma Sbírka Jaspera Granta a umění indiánů Velkých jezer z počátku 19.století. 152 stran; 100 ilustrací, z nich 26 barevných. Awe
How to Build an Indian Canoe George S. Fichter název mluví za vše - konstrukce kanoí z kůry, druhy kanoí podle oblastí, .... Awe
America's First First World War Tim Todish stostránková kniha jež by se dala označit za základní přehled francouzsko-indiánské války Awe
Bo'jou, Neejee! Ted Brasser Katalog výstavy z roku 1976. Jedná se o jeden z nejcennějších katalogů lesáckých artefaktů - 11 barevných a 280 černobílých fotografií. Awe
Speck Collection of the Montagnais Material Culture James W. Vanstone Stručný přehled materiální kultury Montagnaisů ze sbírky Franka G. Specka Awe
American Indian Antiques: Art and Artifacts of the Notheast Virginia Vidler kniha s velkými černobílými fotografiemi artefaktů zejména z 19.století Awe

* u takto označených knih je mi známa existence jejich českých, či slovenských překladů

velký přehled knih o Irokézích v angličtině je tady - www.kahonwes.com\books\index.html a tady - www.kahonwes.com\books\resources.htm

FILMY

Název Originální název Popis Majitelé
Poslední Mohykán Last of the Mohicans Zfilmovaná verze románu Jamese Fenimora Coopera z období anglo-franc. války. (více na IMDB.com) Awe (VHS; DivX*; DVD*)
When the Forest Ran Red When the Forest Ran Red Dokument o úloze George Washingtona ve francouzsko-indiánské válce. (více na IMDB.com). Na natáčení se podílelo mnoho "livinghistoriků" z USA >ukázka zde< Awe (DVD*)
George Washington's First War George Washington's First War Pokračování dokumentu o Washingtonovi. (více na IMDB.com) Awe (DVD*)
Černé roucho Black Robe Dnes již kultovní film Bruce Beresforda zachycující strasti jezuitského misionáře v první pol.17.stol. na jeho cestě k Huronům, včetně zajetí Irokézi. Awe (DVD*)
Frontier: Legends of the Old Northwest Frontier: Legends of the Old Northwest hraný dokument od History Channell skládající se ze čtyř padesátiminutových dílů: 1.Rogers' Rangers; 2.Pontiac's Rebellion; 3.Long Knives; 4.Tecumseh: The Dream of Confederacy Awe (DVD*)
Přetržené řetězy The Broken Chain Život nejvýznamějšího irok. náčelníka 18.století, Josepha Brandta- Thayendanegy.(více na IMDB.com). Vyšlo na VHS s českým dabingem. Na DVD vyšlo pouze německy. Awe (německé DVD)
HOW THE WEST WAS LOST: Iroquois - Divided We Fall HOW THE WEST WAS LOST: Iroquois - Divided We Fall Dokumentární film z edice "Jak byl ztracen západ". Popisuje vývoj Ligy od založení po její rozpad v době Americké revoluce.
50 min.; Jedná se o druhý díl série How the West Was Lost, na dalších kazetách jsou : Lakota; Dakota; Navajo; Cheyenne. Neviděl jsem to a tak uvítám případné vaše komentáře.

* takto označené tituly jsou v originálním znění

Jméno Adresa Telefon E-mail Jiný kontakt Poznámky
Awe Praha

605 172 837

honza@datais.cz ICQ: 263395504  
M.S. Kralupy nad Vltavou   Mistary@seznam.cz    
Nibowaka Benešov nad Ploučnicí 606 112 353, 412 586 233 pejcharovi@volny.cz